Wa!

Den indledende sætning i Japans første “konstitution” eller forfatning – Prins  Shōtukus 17 punkter fra år 604 – lyder: ”Wa bør tilstræbes og politisk kævl undgås.”

Wa betyder harmoni, konsensus, samtykke og enighed – men i øvrigt også “Japan” eller “japansk”. Det indebærer fredelig enhed og overensstemmelse inden for en social gruppe, hvor medlemmerne sætter fællesskabet, gruppen og fortsættelsen af et harmonisk samfund over personlige interesser.

Wa betragtes som en integreret del af det japanske samfund og stammer fra traditionelle japanske familieværdier. Så hvis enkeltpersoner forbryder sig mod ideen i wa for at fremme egne ønsker, formål og interesser, vil de ofte blive irettesat af en overordnet, kollegaer eller familiemedlemmer. Alternativt vil de opleve en vis stiltiende misbilligelse.

Der er hierakiske strukturer i det japanske samfund, som primært eksisterer for at sikre fastholdelsen og videreførelsen af wa. Og i japansk erhvervsliv opmuntres til wa på arbejdspladsen. Der tilskyndes til en stærk tilknytning til arbejdsgiver og kolleger med henblik på en karriere for livet. Og belønning og bonus gives f.eks. oftere til grupper frem for enkeltpersoner, for yderligere at styrke gruppeforståelse og -sammenhold.

Således kan man måske tale om, at wa også spiller – omend indirekte – ind på den japanske servicekultur? At god service medvirker til tilfredse kunder – og at man lever i harmoni med kunderne…