Service Design Institute

At Service Design Institute er et institut betyder i vores fortolkning, at vi er en konsulentvirksomhed. Men aktiviteterne omfatter også foredrag, facilitering af workshops, undervisning, kursusforløb og forlagsvirksomhed.

Omdrejningspunktet er servicedesign. Men vi arbejder i høj grad også med kundeoplevelser i mere bred forstand – herunder ikke mindst kunderejser og “service recovery”.

Vi udvikler og formidler i tæt forbindelse med verden omkring os. Vi omsætter teori, erfaring og praksis til metoder, redskaber og løsninger. Og vi hjælper vores kunder med at tiltrække, fastholde og udvikle deres kunder – ved at designe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser på tværs af alle kontaktpunkter.

Kompetente personer og virksomheder med forskellige fagligheder er tilknyttet instituttet.

I Service Design Institute er vi i øvrigt overbeviste om, at god service gør verden til et lidt bedre sted at være.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder ofte med en gennemprøvet designmodel med fem faser, der bringer opgaven sikkert fra “kortlægge og forstå” til “evaluere og lære”.

Derudover anvender vi en række forskellige metoder i forbindelse med designmodellen – og valget af metode prioriteres og målrettes altid den konkrete opgave.

For at skabe overblik over metoderne, har vi udviklet et ”periodiske system”, hvor metoderne er samlet og kategoriseret. Vi har desuden udviklet og udgivet en samling metodekort, hvor de enkelte metoder er beskrevet. Det er et praktisk og operationelt værktøj når vi arbejder os igennem processen – men også ude i de enkelte organisationerne bagefter.