En servicedesign pioner …

Søren Bechmann har skrevet den første danske bog om servicedesign. Og han har på mange måder været medvirkende til at udbrede kendskabet til og brugen af servicedesign i Danmark.

Hvis du vil vide mere …

… om servicedesign, har vi en række forskellige tilbud til dig.

Rådgivning

Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at få hul på servicedesign.

Foredrag

Inspirerende og humoristiske foredrag fyldt med praktisk viden og konkrete værktøjer.

Kurser

Lær mere om servicedesign – enten i kursuslokalet eller hjemme i sofaen.

Workshop

Brug en workshop til at trænge længere ind i servicedesign – og løs konkrete problemer!

“Servicedesign”

Den første danske bog om servicedesign.

“Med andre øjne”

Løft blikket og få en grundig introduktion til service, design og servicedesign.

1:1 Coaching

Vi arbejder i dybden med udgangspunkt i dine konkrete problemer og udfordringer.

Servicedesigneren arbejder sig bl.a. med serviceydelsens natur, med struktureret ide-generering, med prototypen, naturligvis med kunder og brugere og ikke mindst med kunde-, bruger, borgerrejsen ...

Servicedesigneren arbejder sig bl.a. med serviceydelsens natur, med struktureret ide-generering, med prototypen, naturligvis med kunder og brugere og ikke mindst med kunde-, bruger, borgerrejsen …

Servicedesign handler om at designe serviceydelser

At servicedesign handler om at designe serviceydelser er måske ikke særligt overraskende. Nogle vil kalde det åbenlyst. Andre mener muligvis, at det er banalt.

Men det er ikke desto mindre præcis det, som servicedesign handler om.

Men det kræver i sagens natur, at man “dobbeltklikker” på såvel design som serviceydelser – og på den måde får en grundlæggende forståelse for, hvad begge dele i sammenhængen dækker over.

Det vil f.eks. sige, at man forstår at en serviceydelse ofte er en proces, at kvalitetsopfattelsen hænger sammen med forventninger og at den er uhåndgribelig.

Og det vil sige, at man forstår hvordan en designer arbejder og tænker. Herunder hvilke modeller og metoder, der findes i designerens værktøjskasse.

Servicedesign er konsekvensen af behovet for en ny logik og en ny tilgang til service. En tilgang, som blandt andet anerkender, at serviceydelser fylder langt mere end fysiske produkter i dag.

At det drejer sig meget om relationer end transaktioner. Og at det handler mere om adgang, tilgængelighed og muligheder end om ejerskab.

Fra passive modtagere til dybt involverede i designet

Servicedesign kombinerer en dyb og grundlæggende forståelse for serviceydelsens natur med design-tænkningens tilgang og metode. Og servicedesign fokuserer f.eks. på oplevelser og interaktion med digitale, personlige og fysiske elementer over tid.

Servicedesignere betragter brugerne af en serviceydelse som mulige at involvere i designet. De behøver ikke længere at være passive modtagere af løsninger suverænt tilrettelagt af en virksomhed.

Andre centrale servicedesign principper omfatter desuden brugercentrering, fokus på bruger- eller kunderejsen, styrken i at synlig- eller håndgribeliggøre ydelsen samt at medtage og om muligt involvere alle relevante aktører og faktorer.