Servicedesign er et verbum

Flere og flere taler (heldigvis) om servicedesign. Men mange betragter servicedesign substantielt: Måden hvorpå en serviceydelse eller -proces er tilrettelagt kaldes “et design”. Og der er måske også en sproglig tilbøjelighed til at alt efterhånden kan designes.

Men man bør undgå at tale om “et servicedesign”, for det er der i princippet ikke noget, som hedder. Når en serviceydelse er designet, implementeres den og bliver dermed slet og ret til en serviceydelse. Det giver i daglig tale ikke mening at bruge ordet design som navneord til at beskrive det endelige resultat. Når man bruger ordet design som et tillægsord, bliver det endnu værre. Designerstole, designerjakker og designerkøkkener giver designbegrebet en kedelig (ofte markedsførings-) betydning, der indhegner mennesker i smagsdommeri og købskultur og er med til at forplumre, hvad designbegrebet dækker over.

Servicedesign er et verbum – et udsagnsord.

På trods af flere forskellige definitioner på servicedesign, eksisterer der alt andet lige en vis enighed om, at design og designmetode er noget af det, der adskiller servicedesign fra f.eks. customer experience management. I vores definition drejer servicedesign sig om at designe serviceydelser. Og det kræver naturligvis, at man dobbeltklikker på og har en fundamental forståelse for, hvad såvel en serviceydelse som design er.

Så når man ikke kan tale om “et servicedesign” kan man i stedet f.eks. tale om at en serviceydelse er udviklet med afsæt i servicedesign metode og principper. Hvilket forudsætter design thinking, brugerindragelse, at man arbejder iterativt etc.

Man kan med andre ord tage service ud af design – og designe mere eller mindre hvad som helst. Men men kan ikke tage design ud af servicedesign.