I Skejby er plan 2 naturligvis i stueetagen!

Jeg har på det seneste haft grund til at komme et par gange på “det nye” Aarhus Universitetshospital i Skejby. (Helt nyt er det jo ikke – de første bygninger blev taget i brug i 1987, men de bygger stadig…) Når jeg har fået en indkaldelse, har der f.eks. stået “…henvend dig i indgang C, plan 2, afdeling C210.” Hvorefter jeg finder indgang C, går ind, finder en trappe eller elevator og tager turen op til første sal. Derefter, efter lidt leden, konstaterer jeg så, at plan 2 er det plan, som man kommer ind på fra gaden…! Det giver jo simpelthen ingen mening! Eller det vil sige: Jeg kan ikke afvise, at det muligvis giver mening for en arkitekt eller ingeniør, som har været med til tegne og bygge hospitalet i Skejby. Men for patienten der kommer ude fra savner det mening.

Skejby forklarer på hjemmesiden

På hospitalets hjemmeside får man en slags forklaring: “Etagebetegnelsen er blevet ændret til betegnelsen plan. Det betyder for det eksisterende Skejby, at kælderen er ændret til plan 1, stuen til plan 2 og 1. sal til plan 3. Plan 2 er det primære ankomst- og modtagelsesplan.” Der er ovenikøbet en lille forklarende tegning:

Til venstre på tegningen viser man, hvordan de fleste forstår en bygning: vi starter med en kælder, så kommer stuen og derefter 1. sal, 2. sal osv. Så for en sikkerheds skyld laver vi da det om…

Direkte adspurgt har flere sygeplejersker o.a. da også bekræftet, at det dagligt giver anledning til forvirring. Man må indfange patienter eller pårørende, der er på vej op ad en trappe. Og at mange i det hele taget spørger om vej.

Røde Kors har desuden posteret frivillige som hjælper fortvivlede patienter med at finde vej, når de ankommer til hospitalet.

Det er i virkeligheden ret bekymrende, at det, ikke mindst på et hospital, skal være så vanskeligt at finde rundt. At almindelig sund fornuft og bruger/patient/pårørende perspektiv er sat ud af spil. Og det kan i høj grad påvirke patientrejsen, den samlede oplevelse og vurdering.