Variation i serviceydelser

Variation i forbindelse med serviceydelser er så central en omstændighed – med såvel store udfordringer som muligheder – at der for nogle virksomheder kan være særligt behov for at forstå, hvad variation i serviceydelser gør ved servicydelser. Og f.eks. kundernes forventninger. Når kunder er direkte involveret i produktionen og afviklingen af en serviceydelse, kan en konsekvens f.eks. være, at kunderne i sig selv er årsag til en betydelig variation i serviceydelsen. De kan medvirke til, at afviklingen af ydelsen på den ene eller anden måde ikke bliver, som virksomheden havde planlagt det og tænkt sig. At serviceydelsen f.eks. tager længere tid at afvikle end planlagt. Eller at den ikke får det forløb eller den kvalitet, som det oprindeligt var målet.

I forbindelse med vores kommende bog blev der ikke plads til alt. Et af de afsnit der blev sorteret fra i sidste ombæring drejede sig netop om variation. I stedet kan du downloade en pdf med godt 20 sider om dette emne. Og du kan gøre det lige her.