“The Gateway Drug to Service Design”

Et Service Blueprint bliver af og til kaldt for “the gateway drug to service design”. Med andre ord kan man betragte et Service Blueprint som adgangsbilletten til servicedesign. Når man forstår, hvad et Service Blueprint er, og hvad det kan, kan man for alvor blive “hooked” på mulighederne i servicedesign.

Når man skaber et Service Blueprint, opstår der et fælles rum, hvor forskellige dele af en organisation – f.eks. design, udvikling, drift, analyse og frontlinemedarbejdere – kan mødes og tilpasse de dele, som de hver især er ansvarlige for, så de fungerer bedre samlet. Desuden kan et Service Blueprint fungere som et kommunikationsredskab på den måde, at der skabes overblik over sammenhænge og over, hvordan ting fungerer sammen. Derfor kan et Service Blueprint spille en rolle i såvel kortlægning som design og implementering af en serviceydelse. Et Service Blueprint kan fungere som afsæt for et bedre samarbejde i en organisation og øge sandsynligheden for, at organisationen leverer ydelsen på den tilsigtede måde – til glæde for såvel brugere som medarbejdere og organisation.

I “Med andre øjne” bruger vi hele kapitel 3 på at skrive om Service Blueprint. Du er velkommen til at købe bogen. Men hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev (du kan tilmelde dig på denne hjemmeside) får du på et tidspunkt tilsendt hele kapitlet som pdf.