Tak.

Jeg har en fornemmelse af, at der, i løbet af de sidste 10 dage i Japan, er flere, der har sagt “tak” *) til mig end tilfældet har været de seneste 10 år. Det kan jo så give anledning til en vis selvransagelse. Men jeg tør faktisk godt konkludere, at det ikke hænger sammen med, at jeg  ikke giver andre anledning til at sige tak. Det hænger sammen med en udpræget venlighed i det japanske samfund i almindelighed samt den japanske servicekultur i særdeleshed. Jeg tror også, at det grundlæggende hænger sammen med, at en butik, en restaurant eller f.eks. en taxachauffør simpelthen og faktisk er taknemmelige for og sætter pris på, at vi valgte at lægge vores forretning hos dem. Ikke mindst i betragtning af, at der jo er mange, mange andre steder vi kunne lægge den.

Desuden er jeg efterladt med en vis følelse af, at de der sagde det, et langt stykke hen ad vejen faktisk mente det!

Tak er et kraft- og effektfuldt ord. Og tak er et ord som kan være med til at skabe loyalitet, genkøb, word-of-mouth og goodwill.