Birgit Mager til Aarhus!

I vores nye bog, “Med andre øjne – om service, design og servicedesign”, har vi to forord. Det ene er skrevet af Mogens Lykketoft, der som bekendt er fhv. formand for Folketinget, fhv. minister, fhv. formand for FN’s generalforsamling m.v. Lykketoft fokuserer på bæredygtighed og det hænger sammen med at vi i vores definition fokuserer netop på at servicedesign bør dreje sig om at designe bæredygtige serviceydelser.

Det andet forord er skrevet af Birgit Mager som i sammenhængen er et mere klassisk forord om servicedesign.

Birgit Mager er på mange måder “dronningen af servicedesign”. Hun var med til at etablere Global Service Design Network (SDN) og hun er desuden i dag præsident for netværket. Hun er også redaktør for netværkets magasin, “Touchpoint”.

Siden 1985 har Birgit være den første professor i servicedesign ved KISD, Köln International School of Design, Tyskland

Hun har i høj grad præget udviklingen inden for servicedesign fsva. teori, metoder og praksis. Hun har holdt utallige foredrag og forelæsninger. Og hun har skrevet en lang række artikler om servicedesign og beslægtede emner. Hendes projekter har i høj grad understøttet implementeringen af en ny forståelse for de økonomiske, sociale og økologiske aspekter af service. Hun står også bag udgivelsen af Service Design Networks magasin “Touchpoint”.

Som præsident for SDN og servicedesign professor har Birgit undervist og forelæst over hele verden. Og hun har desuden gennemført forskningsprojekter for bl.a. det tyske forskningsministerium og projekter for virksomheder som Deutsche Bank, OMV, Siemens, Deutsche Telekom, McDonalds, Nokia og mange flere.

Boglancering i Aarhus og København

I forbindelse med udgivelsen af “Med andre øjne” har vi fornøjelsen af at invitere til boglancering den 12. juni i København og den 13. juni i Aarhus.

Begge steder vil vi markere udgivelsen med et fagligt arrangement. Det er lykkedes at lokke Birgit Mager til arrangementet i Aarhus. I København kan du glæde dig til indlæg fra Ole Madsen, Spar Nord, Ulrik Jungersen, Brandts, og forfatterne.