4 gode grunde til at bruge et storyboard til at afprøve din serviceydelse

Vi kender storyboardet fra filmens verden – og fra tegneserier. Ved at se på små tegninger kan vi aflæse en kronologi, en stemning og et hændelsesforløb, på en måde, der gør det nemt at tage stilling til.

Det kan man udnytte, når man skal forestille sig en ny serviceydelse.

1: Man konkretiserer idéen og skaber konsensus

Et billede siger mere end 1000 ord, og ved at visualisere, kan man beskrive den følelse, man skal stå med efter at have været igennem i en serviceydelse. Den kronologiske rækkefølge kan få en løs idé til at “samle sig” og afklare, hvad der skal med, og hvad der skal udelades. Hvis man udvikler i en gruppe, kan man nemmere sikre sig, at alle er på bølgelængde i forhold til idéens logik.

2: Det uhåndgribelige bliver håndgribeligt

Ved at visualisere en idé i et storyboard skabes der overblik og flow, som gør, at idéen bliver lettere at overskue og forstå – og ikke mindst vurdere. I serviceprototypen er man nødt til at tænke på, hvordan noget uhåndgribeligt kan præsenteres, så det kan give en oplevelse. Og det skal bygge på adfærd mellem mennesker og mellem mennesker og ting.

3: idéen gøres klar til test

En idé til en ny service-idé giver mening for dem, der bliver påvirket af den. Og når man på den måde tester sin idé er det selvfølgeligt vigtigt, at man forholder sig både til serviceudbyderen og servicemodtageren. Med et storyboard er idéen klar til at blive præsenteret for kollegaer og kunder, der ikke er med i idé-arbejdet. NB: Læs mere om at teste prototyper i “Med andre øjne” som kan købes her.

4: Løser vi det problem, vi satte os for at løse?

Når man har testet sin idé på dem, der skal bidrage til det nye på sigt, kan man evaluere og rette til. Opnår man det, man gerne ville? Og eftersom man “kun” har brugt kræfter på at fastholde idéen med papir og tegneredskaber, er det også forholdsvist omkostningfrit at rette til og gøre idéen endnu mere relevant, for dem som skal bruge den.

Det bærende princip i en prototype er, at den hjælper dig med at “Fail fast and cheap. Fail often. Fail in a way that doesn’t kill you.” som iværksætteren m.m. Seth Godin siger. Og storyboarded er en hurtig, billig og effektiv måde at gå til opgaven på.

PS: Et storyboard er en prototype-teknik. Vi udbyder kurser i prototyping I efteråret. Og vi arbejder på indholdet i disse dage og slår kurserne op på vores hjemmeside den 25. maj.