“Servicedesign”

“Servicedesign” er den første danske bog om servicedesign.

Servicedesign drejer sig om at forstå, at produkter ikke længere er det væsentligste parameter, men at det handler om et udvidet perspektiv. Om at forstå kunderne, deres behov udover produktet og om at skabe gode oplevelser for dem. Om at udvikle nye serviceydelser såvel som at forbedre eksisterende. Samt om at gøre ydelserne relevante, attraktive og efterspurgte af kunderne samtidig med at de er kommercielt interessante for virksomhederne.

Forretningsudvikling med et servicedesignperspektiv kan få virksomheder til at arbejde med deres serviceydelser, produkter og kunder på en anderledes, bedre og mere helhedsorienteret måde.

Bogen går i dybden med serviceydelsen og ser bl.a. nærmere på, hvad der karakteriserer serviceydelsen og hvilke konsekvenser der har for virksomheden, der skal udvikle, markedsføre og drifte ydelsen. For medarbejderen, der skal sælge og levere den. Og for kunden eller brugeren der i sidste ende skal købe, bruge og f.eks. selv medvirke i produktionen af ydelsen.

Desuden forklares servicedesign gennem en række cases og eksempler. Samtidig med at den folder et modelapparat og en værktøjskasse ud, der kan hjælpe læseren til selv at overveje, hvordan serviceydelser kan blive bedre.

Indhold

  • Fornyet fokus på service
  • Hvad er en serviceydelse?
  • Hvad er servicedesign?
  • Servicedesign-processen
  • Indsigt, ide-udvikling, implementering
  • Samspil med andre discipliner
  • o.a.
Hans Reitzels Forlag 2010
1. udgave, 3. oplag
288 sider
ISBN 978-87-7675-776-2
Køb bogen

Uddrag fra bogen

”Servicedesign fungerer på tværs af virksomheden, der udbyder serviceydelsen og kunden, der køber den. Servicedesign medvirker til at skabe fordele for begge parter. Hvis en kunde oplever en god service, vil det alt andet lige smitte af på virksomheden; Glade og tilfredse kunder er ultimativt den overordnede målsætning for langt de fleste virksomheder. Kunderne ønsker at maksimere værdien af det, de kan få ud af en serviceydelse eller kombinationen af en serviceydelse og et produkt. Virksomhederne ønsker forretningsmæssig succes, flere og loyale kunder, effektive løsninger, større overskud, bedre image og stærke brands. Begge dele kan servicedesign i realiteten medvirke til.”

”Servicedesign er ikke en ny specialist designdisciplin. I stedet betragtes servicedesign af mange som en ny platform, der integrerer en lang række forskellige discipliner med udgangspunkt i designtankegangen.”

 

“Servicedesign er en strategisk, praktisk og kreativ designmetode,
der kan anvendes til at udvikle attraktive, effektive og anderledes serviceydelser.”

Anmeldelser af “Servicedesign”

Henrik Ørholst,
Jyllands-Posten, 07.02.2010:

“… en naturlig arvtager til Richard Normanns bog om Service Management fra 1984. Der gik således 25 år, til der var en værdig arvtager til den bog, som satte standarden for servicebegrebet. … godt overblik — begreberne bliver klart og tydeligt defineret … velskrevet … en fremragende bog …”

Steen Hildebrandt,
Professor, Ph. D., Handelshøjskolen, Århus Universitet:

“… mennesker med interesse for service [bør] læse bogen. Det er tydeligt, at forfatteren har en meget bred ambition, og det lykkes ham at skrive en bog, […] der forsøger at komme hele vejen rundt om begrebet, således at dette bliver en slags håndbog i forståelse og implementering af servicedesign.”

Henrik Lindberg,
forfatter og kommunikationsrådgiver:

“… en fantastisk veloplagt, vidende og velunderbygget bog.”

Karen Trolle Schütter,
markedschef, Schultz Information
:

“Søren skriver bøger af den slags der er guf for praktikere.”

Lavrans Løvlie,
founding director, live|work, London / Oslo:

“Sørens bok er den grundigste oversigt over teoriene bag servicedesign jeg har læst.”

Hans Prehn,
forfatter og reklamedirektør emeritus
:

“Søren har skrevet en fortræffelig inspirationsbog om servicedesign. Læs den. Og gør så noget ved det.”

Nanna Bresson,
Bibliotekspressen, #15, 2010:

“Søren Bechmann deler engageret ud af sin viden og har mange gode cases med fra det offentlige såvel som det private. […] han formår at præsentere svært tilgængelig teori på en lettilgængelig måde…”

Viewpoints on Change: Service Operations
Udgivet af Implement Consulting Group:

“Servicedesign indeholder en rigtig god introduktion til begreberne service og servicedesign. … eksempler, citater og interviews samt en række cases, […] gør bogen meget praksisnær. Bogens måske allerstørste styrke er, at man hele vejen kan mærke, i hvor høj grad forfatteren brænder for emnet service.”

Få ”Kunderejsen” som e-bog – helt gratis

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få straks adgang til at downloade e-udgaven af ”Kunderejsen” – 84 sider om kortlægning, design og implementering af kunderejser.

Jeg skriver om service, servicedesign, kunde- og brugerrejser samt ”service recovery”. Og jeg skriver alene, når jeg har noget på hjerte. Af samme grund udkommer nyhedsbrevet med ujævne mellemrum.

Du kan naturligvis til enhver tid framelde dig igen.

© Rettighederne til alle de materialer, som du får adgang til på denne hjemmeside, tilhører Søren Bechmann og evt. de involverede forlag. Materialerne må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må materialerne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.