Design af kunderejsen er ofte en proces, der kræver – meget – kreativitet. Det kan i nogle organisationer være en udfordring. Fordi det ikke er tilstrækkeligt at få en enkelt ide. Man skal måske igennem mange ideer, før man har den rigtige.

Nogle har stor fordel af at sætte kreativiteten i system med en “ide- sudoku”, der er velegnet til at skabe struktur og overblik i en ide-genereringsproces. Og som kan bidrage til en motiverende ramme for at få mange ideer.

Fremgangsmåden er, at man tegner sudoku’en f.eks. på en tavle. Derefter beskrives udfordringen på en post-it, som placeres i midten. Udfordringen beskrives som et spørgsmål – og så konkret og præcist som muligt.

Med afsæt i udfordringen ide-genereres derefter på post- its, som placeres i de otte felter rundt om midten. Når de er fyldt ud flyttes ideerne ud i de tilsvarende felter: A flyttes til A, B flyttes til B osv. Derefter ide-genereres igen – denne gang på de otte nye ideer.

De første otte ideer bliver på denne måde uddybet i den anden runde. Og resultatet er en omfattende samling strukturerede – og naturligvis mere eller mindre brugbare – ideer.