IMG_5203

Jeg har i og for sig altid købt og læst mange bøger. Men, måske fordi jeg har læst en del af bøgerne som research til mine egne bøger, har jeg ofte været lidt irriteret over min egen “læsestil”. Fordi jeg sjældent har læst bøger fra ende til anden. Men i stedet har pluk-læst i forhold til hvad jeg har haft brug for, hvad jeg er faldet over eller hvad der simpelthen umiddelbart har virket interessant, når jeg har bladret i en nyindkøbt bog.
Irritationen medvirkede så til at jeg ved årsskiftet fik et fortsæt: Jeg vil læse en bog om ugen. Det vil sige, at jeg i løbet af 2016 vil læse 52 bøger. Og vel at mærke læse hele bogen samt understrege og highlighte de vigtigste passager og pointer. 
De fleste af de bøger, som jeg læser, er på ca. 300 sider. Det betyder, at jeg skal læse ca. 40 sider om dagen. Nogle dage kan det være en tidsmæssig udfordring. Andre dage er det nemt; har jeg f.eks. en tur frem og tilbage til København i tog (hvilket jeg har forholdsvis ofte) er det ingen sag. Sidder jeg i bilen i stedet, ryger der 6 timer, som jeg ikke kan bruge på noget som helst andet end at køre bil. Jeg satser derudover på at få læst så tidligt som muligt. Jeg er i forvejen glad for at komme tidligt op. Så nogle gange står jeg op før der er kommet liv i resten af familien, så er der fred og ro til at læse.
I øvrigt læser jeg næsten udelukkende fysiske bøger. Jeg har for længst erkendt, at jeg ikke er særligt god til at læse på min iPad. Jeg ville på en måde ønske at jeg kunne, fordi det jo så er vanvittigt nemt at have en bunke bøger med sig overalt. Men jeg har efterhånden forsøgt en del gange og kan ikke rigtig knække den. Jeg har simpelthen brug for at kunne bladre, understrege, tage noter i margen osv.
Men som nævnt får jeg meget ud af mit fortsæt. Jeg bliver inspireret i almindelighed og til mine egne bogprojekter i særdeleshed. Jeg har en fornemmelse af, at jeg også bliver en bedre forfatter. Jeg får konkrete ideer. Jeg udvider i bogstaveligste forstand min horisont. Det påvirker min indsigt og viden – og dermed forhåbentlig også min forretning, mine foredrag etc. Jeg bliver i almindelighed mere disciplineret. Og så øger jeg f.eks. også min læsehastighed.
Desuden skubber mange gode bøger mig på en naturlig måde videre i retning af andre gode bøger om tilsvarende eller relaterede emner. Så det bliver ikke emner eller bøger, jeg kommer til at mangle til dette projekt: Stakken af bøger der skal læses, vokser stille og roligt.
Jeg vil nedenfor forsøge løbende at opdatere en kommenteret liste over de bøger, jeg har læst. De kan få op til fem stjerner i mit hjemmekomponerede system. Og ja: Alt tyder på, at det næsten udelukkende bliver faglitteratur. Og at service og beslægtede emner vil være noget overrepræsenterede…

hvem har flyttet#1: ”Hvem har flyttet min ost?” af Spencer Johnson ☆☆☆☆
Lagde stille og roligt fra land med genlæsning af en hurtigt læst klassiker. Som netop sagtens kan tåle at blive læst med jævne mellemrum. Om at forandringer kan være både fantastiske og forfærdelige. Men at de under alle omstændigheder er en del af tilværelsen. Køb bogen

permission2#2: ”Permission Marketing” af Seth Godin ☆☆☆☆☆

Også en genlæsning. Seth Godin er på mange forskellige måder en inspirerende mand, som man kan blive klog af at læse. Og permission marketing tåler også en genlæsning: Få tilladelse til kommunikation og gør dig igen og igen fortjent til tilladelsen. Køb bogen

service startup#3: ”The Service Startup” af  Tenny Pinheiro ☆☆☆☆
Tenny Pinheiro fra Engine har skrevet en glimrende bog om, hvordan man kan kombinere design thinking og lean startup. Mange fremragende tanker, formuleringer og modeller. Holder meget af denne bog. Køb bogen

start with#4: ”Start With Why” af Simon Sinek ☆☆☆☆☆
Simon Sineks ny-klassiker om at starte med hvorfor – i stedet for at fokusere så meget på hvad og hvordan. Og selvom Apple-eksemplet er fortærsket (og for tiden muligvis udfordret) er det med til at perspektivere meningen med at starte med netop hvorfor. Hvis ikke du har læst den endnu, skal du se at komme igang! Endnu en gen-læsning. Køb bogen

service profit#5: ”The Service Profit Chain” af James L. Heskett m.fl. ☆☆☆
En bog jeg har refereret en del til i bl.a. “Service er marketing”. Understreger f.eks. sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og bundlinje: Hvis virksomheden tager sig af sine medarbejder, tager medarbejderne sig som regel af kunderne. Og det kan ses på bundlinjen. Køb bogen

millionaire#6: ”The Millionaire Messenger” af Brendon Burchard ☆☆☆☆
Brendon Burchards hurtigt læste og (for såden en som mig) meget inspirerende bog om, hvordan man får sat sin (ekspert-) viden i system og ikke mindst får udviklet nogle produkter og ydelser omkring den viden. Køb bogen

trusted advisor#7: ”The Trusted Advisor” af David Maister ☆☆☆☆☆
David Maisters guldgrube af viden, metoder og modeller til, at skabe og opbygge tillid i forholdet mellem konsulent og kunde. For mig meget inspirerende og tankevækkende. Jeg har nøje instrueret en del af mine gode venner i at de skal se at få læst den straks! Køb bogen

i spidsen#8: ”I spidsen for forandringer”  af John P. Kotter ☆☆☆☆
Forandring og implementering er et uhyre vigtigt område for de fleste. Og ikke mindst i forbindelse med servicedesign og -udvikling. Dette er den første bog jeg har læst af John P. Kotter. Og selvom den har en del år på bagen, var jeg glad for den: Den framer på en god måde en del af de problemstillinger, som jeg allerede har tænkt på. Hverken den sidste bog om emnet eller af forfatteren, som jeg skal have læst. Køb bogen

sd for biz#9: ”Service Design for Business” af Ben Reason m.fl. ☆☆
Live|Work-drengenes anden bog om servicedesign. Denne gang med fokus på servicedesign i det private erhvervsliv. Jeg er, ærlig talt, ikke særlig begejstret for den: Savner mere struktur, en skarpere pen, mere fokus, færre gentagelser og flere cases. Den kunne i min optik have trængt til en streng, og naturligvis retfærdig, redaktør, der havde knaldet forfatterne op ad væggen og krævet, at de havde brugt flere kalorier på bogen. Køb bogen

tippingpoint#10: ”The Tipping Point” af Malcom Gladwell ☆☆☆
Endnu en gen-læsning. Denne gang af Malcolm Gladwells første bog. Han beskriver mange tankevækkende fænomener om hvorfor og hvordan ting sker. Og den er bestemt en genlæsning værd. Men man kan også mærke at den efterhånden har 15-16 år på bagen. I forhold til f.eks. word of mouth mangler den helt tydeligt en opdatering – f.eks. omkring den faktor som internettet og sociale media udgør i sammenhængen. Køb bogen

purple#11: ”The Purple Cow” af Seth Godin ☆☆☆☆
Hvis du ikke kender Seth Godin, må du se at få læst noget af ham. Start evt. på hans mangeløse blog. Denne bog er også en genlæsning og den har nogle år på bagen. Men det ændrer ikke på, at Seth er skarp i forhold til budskabet: Vigtigheden af at skille sig ud og skabe noget remarkable. Et sted skriver han f.eks. om, hvordan marketing aldrig må blive til et spørgsmål om at gøre et produkt eller en serviceydelse attraktivt og interessant efter det er designet og produceret. Det drejer sig om at designe et produkt ller en serviceydelse, der fra starten er attraktivt og interessant. Det er en selvfølgelighed. Men 10-15 år efter bogen er skrevet, er det fortsat ret nemt at finde eksempler på produkter eller serviceydelser, hvor det ikke er tilfældet. Køb bogen

haster#12: ”Haster!” af John P. Kotter ☆☆☆
Kotter igen. Denne gang egentlig en hel bog om det første af Kotters otte grundlæggende principper: At forandring kræver at der skabes “a sense of urgency” – en oplevelse af tvingende nødvendighed. Ikke helt sikker på at en hel bog er nødvendig; halvvejs var pointen rigeligt forstået. Men derudover diskuterede jeg Kotter med en god konsulent-ven, som talte om, at man nogle steder i konsulentverdenen mener, at Kotter er for “mekanisk”. At det er urealistisk at langtidsholdbar forandring kan skabes gennem en otte punkts model. Samme gode ven pegede på, at jeg skal læse Kotters diametrale modsætning: Ralph Stacey. Så nu er han tilføjet listen… Køb bogen

flip#13: ”Flip The Funnel” af Joseph Jaffe ☆☆☆
For et par år siden mødtes jeg forfatteren til “Flip The Funnel”, Joseph Jaffe, og havde lejlighed til at spise en middag med ham. Det var en fornøjelse og meget inspirerende. Det blev så først nu at jeg har fået læst en af hans bøger, hvor han opfordrer til at man vender marketing-tragten på hovedet og en gang for alvor bryder med den klassiske AIDA regel. Eller med andre ord: I stedet for konstant at jagte nye kunder, kunne man betragte eksisterende kunder som den stærkest kilde til mere forretning med dem og til at tiltrække andre kunder. Fordi de eksisterende, under alle omstændigheder potentielt, kan gøres så tilfredse, at de ikke tøver med at anbefale et produkt, en serviceydelse eller en virksomhed til andre. Køb bogen

sprint#14: ”Sprint” af Jake Knapp ☆☆☆☆☆
Jake Knap har sammen med to kollegaer fra Google udviklet sprint processen og har nu skrevet en bog om samme proces – lige efter min smag og temperament. Sprint er et fem dages forløb, der kan anvendes til problemløsning, test af nye ideer og produkt- såvel som serviceudvikling. Processen er koncentreret og forholdvis enkel. Og bogen indeholder simpelthen opskriften på, hvordan man gør. Bogen er godt skrevet, fyldt med masser af eksempler og ikke mindst en komplet drejebog med tjeklister, så der absolut ikke er nogen undskyldning for ikke at komme igang! Meget inspirerende bog! Køb bogen

hug-your-haters#15: ”Hug Your Haters” af Jay Baer ☆☆☆☆
En bog om et emne som jeg tilfældigvis ved en del om: Hvorfor og hvordan skal man håndtere utilfredse kunder? Ret tidligt i bogen skriver forfatteren, at bogen er “the first ever book…” om emnet. Det er en tilsnigelse. Dels findes der en klassiker på området, “A Complaint Is A Gift” og dels har Pernille Hirshals og jeg jo, i al beskedenhed, også skrevet en bog om emnet. Men det ændrer intet som helst på, at jeg synes “Hug Your Haters” er rigtig god. Den er f.eks. meget stærk på den rolle sociale media spiller og kan spille i forbindelse med klager og klagehåndtering. Jeg kan måske undre mig over, at bogen ikke går mere i dybden med ”the service recovery paradox” (den omstændighed at god håndtering af en utilfreds kunde kan ende med at gøre kunden mere tilfreds end den kunde der aldrig har haft grund til at klage over noget som helst) end tilfældet er. Fordi det for mig er uhyre centralt. Bogen indeholder flere bud på og forslag til meget konkret adfærd – noget jeg altid elsker i en bog. F.eks. ”reply only twice”: forfatteren anbefaler at en virksomhed ikke kommunikerer online med en utilfreds kunde mere end to gange. Fordi det kan ende med at virksomheden trækkes ned hængedynd af ævl og kævl, der ikke fører nogen vegne… Endelig er der en række rigtig gode og tankevækkende formuleringer. F.eks. ”customer service is a spectator sport” – når f.eks. klager er flyttet online er det ikke kun den utilfredse kunde, som virksomheden kommunikerer med. Transparens betyder, at mange kan følge med og blive påvirket. Endelig skriver Gary Vaynerchuck på bogens bagside: ”Customer service is the new marketing.” Hvor er det lige, at jeg har hørt det før…? 😉 Køb bogen

drive#16: ”Drive” af Daniel H. Pink ☆☆☆☆☆
Vanvittig interessant bog om motivation og hvad der driver os. Provokerende og inspirerende. Der sættes et massivt spørgsmålstegn ved om og i hvilke sammenhænge de traditionelle motivationsfaktorer (”if/then”-belønninger) kan bruges fremadrettet – især i forbindelse med algoritmiske opgaver. I forbindelse med heuristiske opgaver kan de traditionelle motivationsfaktorer virker stik mod hensigten. Med andre ord skal der andre ting på bordet – herunder ikke mindst mening med det hele. Et ”why” f.eks.? (Se også bog #4.) Men en virkelig tankevækkende og velskrevet bog. Læs den!!! (Den fås i øvrigt på dansk med titlen ”Motivation”.) Køb bogen

simplicity#17: ”The Laws of Simplicity” af John Meada ☆☆☆☆☆
En fremragende (!) bog om hvordan kvaliteten ved forenkling. John Meada skriver blandt andet at forenkling er en kvalitet som ikke alene kan medvirke til loyale kunder. Men som også (bør være) er et strategisk redskab i mange virksomheder, hvor et krav om forenkling bør konfrontere kompleksiteten i virksomhederne. Jeg elsker Maeda’s enkle regel/model: SHE. Forenkling og dermed ofte forbedring kan opnås ved ”Shrink” (ved at ”krympe” en løsning, gøre den mindre), ”Hide” (ved at skjule elementer i en løsning, når de alligevel ikke bruges – tænk på schweizer-kniven) og ”Embody” (når elementer i en løsning krympes og skjules kan det skabe et behov for at håndgribeliggøre andre elementer af løsningen for at fastholde kvalitetsoplevelsen – det kalder vi i servicedesign sammenhænge for ”service evidence” eller servicebevis…) Køb bogen

4 hour#18: ”The 4-Hour Workweek” af Timothy Ferris ☆☆☆☆
En provokerende men også inspirerende bog om, hvordan vi grundlæggende kan få mere ud af at lave mindre. Det handler blandt andet om at få styr på prioriteringerne. Og om for eksempel at vide hvad der fylder og hvor indtægterne i virkeligheden kommer fra. Det er nok de færreste, der for alvor ender med en arbejdsuge på 4 timer. Men ikke desto mindre er bogen fyldt med konkrete forslag og ideer. Skulle man for eksempel hyre en virtuel assistent…? Køb bogen

Made to Stick#19: ”Made to Stick” af Chip & Dan Heath ☆☆☆☆☆
En stram og godt skrevet bog om, hvordan man kommunikerer – og sælger – sine ideer, så andre forstår, husker, accepterer og køber ind. Hurtigt introduceres den overordnede model: Ideen skal være Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional og fortælles gennem en Story. De seks krav kan samles og forklares i akronymet SUCCES – som forfatterne ikke er sene til at kalde corny. Men den slags kan ikke desto mindre også i sig selv muligvis medvirke til at bogens budskab klæber sig fast. Og det var vist meningen med det hele. En i sig selv enkel, troværdig og overbevisense model med talrige eksempler gør det nemt at anbefale bogen. Køb bogen

the power of habit#20: ”The Power of Habit” af Charles Duhigg ☆☆☆☆☆
Om vaner og om at ændre dem. Glimrende blanding at teori, eksempler, cases og konkrete redskaber – til såvel dig selv som f.eks. den virksomhed, som gerne vil skabe foranring og ændrede vaner. Inspirerende og provokerende. Køb bogen

preditct#21: ”Predictably Irrational” af Dan Ariely  ☆☆☆☆☆
Om hvordan vi som mennesker ofte er fuldstændig irrationelle – og ofte er fuldstændig forudsigeligt irrationelle. Mange relevante og tankevækkende pointer – og anvendelig i mange sammenhænge. Køb bogen.

subs#22: ”How to Build a Subscription Business” af Morten Suhr Hansen ☆☆☆☆
En hurtigt læst lille sag om, hvilke fordele der er forbundet med at indtænke en abonnementstilgang i en virksomheds forretningsmodel. Og hvordan man konkret gør. Bogen peger på flere forskellige fordele – f.eks. hvordan kundelivscyklusen kan forlænges og hvordan der kan spares penge (for alle parter). Kan downloades gratis her.

den nye deleøk#23: ”Den nye deleøkonomi” af Jesper Bove-Nielsen ☆☆☆
Fin introduktion til deleøkonomi, hvor grundlæggende principper sættes på plads. En del eksempler gentages igen og igen (i mangel af andre/bedre?) og forfatteren balancerer på kanten af at ”alt” kan og skal passes ind i dele-modellen. Savner også en forholden sig til nogle af de samfundsøkonomiske konsekvenser og udfordringer: skat, forsikring, overenskomster… Men jeg blev oplyst og faktisk også underholdt. Køb bogen

Contagious_UK_1#24: ”Contagious” af Jonah Berger  ☆☆☆
Om hvordan dit budskab kan sprede sig og ”smitte” andre. Hvis blot man tænker i social kapital/valuta, triggers, følelser, synlighed, praktisk værdi og gode historier, så er den der. Sikkert mere kompliceret end som så. Men alligevel en mere konkret opskrift end f.eks. Gladwells ”The Tipping Point”. Køb bogen

X#25: ”X: The Experience When Business Meets Design” af Brian Solis ☆☆☆☆
Når UX møder design møder kunderejsen møder… Super interessant og inspirerende bog der både forener og forklarer nogle af de forskellige discipliner, som servicedesign også inddrager og arbejder med. Jeg kan godt af og til blive en lille smule “træt”, når jeg konfronteres med de mange forskellige discipliner og afsendernes behov for langhårede forklaringer og udredninger i forhold hvad der adskiller den ene disciplin i forhold til den anden. Hér er en bog, der går mere efter bolden end manden. Læseren bliver både inspireret og forsynet med helt konkrete redskaber og metoder. Køb bogen

ted talks#26: ”TED Talks” af Chris Anderson  ☆☆☆☆☆
Wow. Den bedste bog som jeg har læst om ”public speaking” og om at holde foredrag. Meget inspirerende. Tror helt sikkert, at jeg vil se på foredrag med nye øjne. Og ikke mindst vil jeg tage flere ting til mig og forsøge at forbedre mine egne foredrag. Konkrete tips, øjenåbnere, baggrundshistorier men også refleksioner om vigtigheden af at kunne formidle, inspirere og forenkle – uden at forsimple. Kan på alle måder anbefales. Også selvom du ikke har ambitioner om selv at blive en TED taler en dag… Køb bogen

ja!#27: ”Ja!” af Noah J. Goldstein m.fl ☆☆☆☆
Bogen har undertitlen ”Sådan får du det svar, du helst vil ha’” og man kan med rette mene, at der godt kunne arbejdes noget mere med den titel. Den leder lidt for hurtigt tankerne i retning af diverse selvhjælpsbøger etc. Men indholdet fejler imidlertid ikke noget. Den hænger flere steder sammen med bøger som f.eks. ”Predictably Irrational” og beskæftiger sig med, hvorfor vi gør, som vi gør. Og hvordan vi kan indtænke dét, når vi vil overbevise andre om et synspunkt, have dem til at gøre bestemte ting – herunder f.eks. købe vores produkter, serviceydelser og argumenter. Tankevækkende og anbefalelsesværdig. På alle måder. Køb bogen

paradox_choice#28: ”The Paradox of Choice” af Barry Schwartz ☆☆☆
Endnu en bog om paradokser og irrationalitet. Og blandt andet om, at, selvom vi tror og giver udtryk for det modsatte, et stort antal valgmuligheder kan betyde, at vi vælger fra og slet ikke vælger… Så “more is less”… Bogen bliver noget lang i spyttet flere steder. Men det ændrer ikke på, at der er tale om et spændende, provokerende og relevant budskab. Køb bogen

free#29: ”Free” af Chris Anderson ☆☆☆☆
Genlæsning af en glimrende bog om forretningsmodeller baseret på at noget kan være gratis. Bogen udkom faktisk for 7 år siden og mangt og meget er sket siden. Men fortsat spændende f.eks. at udfordre tanken om den gratis frokost o.m.a. Køb bogen

springboblen_v1#30: ”Spræng boblen” af Vincent F. Hendricks ☆☆☆☆
En super spændende bog lederen af Center for Information og Boblestudier (!) på Københavns Universitet. Ikke den lettest tilgængelige bog eller den med de laveste lix-tal. Men læseren får en uhyre relevant, underholdende og tankevækkende introduktion til bobleteori. Og der er mange andre bobler end dem der har med boliger og IT at gøre. Efter jeg har læst bogen ser jeg bobler overalt… Ikke mindst kunne jeg ikke undgå at blive voldsomt bekymret for udviklingen inden for sociale medier og havd de gør ved os – efter at jeg har læst Vincents skærpe diagnose. Som sagt ikke nødvendigvis let læst – og heller ikke en bog man let lægger fra sig. Men læs den! Køb bogen

796558#31: ”Making Major Sales” af Niel Packham☆☆☆
Ganske vist en bog med nogle år på bagen, som min gode ven Thomas gjorde mig opmærksom på. SPIN drejer sig om at sælge (løse problemer for kunderne) på en måde, hvor brugen af spørgmål blandt andet medvirker til at udvide kundens opfattelse af problemet alvor. Vel at mærke det problem, som dit produkt eller serviceydelse tilfældigvis kan løse. Der skal bruges fire grupper af spørgsmål (der til sammen danner akronymet SPIN) stillet i en bestemt rækkefølge: Situationsspørgsmål, problemspørgsmål, indvirkende spørgsmål og nytteværdispørgsmål. Det største problem med bogen, er at den er gammel og at eksemplerne uden undtagelse af forældede. Men det ændrer formentlig ikke på bogens og metodens relevans. Køb bogen

lindstrom#32: ”Small Data” af Martin Lindstrøm ☆☆☆☆
Efter sigende Martin Lindstrøms bedste bog (jeg har, beklager, ikke for alvor læst resten af hans produktion) og en spændende og uhyre relevant bog. Martin rejser konstant verden rundt, hvor han indsamler små data. Og hans pointe er vel grundlæggende, at store data ikke nødvendigvis kan bruges til ret meget. Hvorimod små data indsamlet gennem observationer, betragtninger, interviews, besøg i private hjem, kig ind i klæde- og køkkenskabe etc. i langt højere grad resulterer i relevante indsigter, der kan omsættes i tilsvarende relevante produkter og serviceydelser. Han peger blandt andet på, at vi er udstyret med ”kulturbriller” som gør os hjemmeblinde, så vi ikke ser de ting som udefrakommende øjeblikkeligt får øje på. Man kan jo roligt sige, at Martin Lindstrøms perspektiv er internationalt (han tilbringer årligt 300 nætter i et hotelværelse eller ombord på et fly) og det er måske såvel bogens styrke som svaghed; ikke alt er formentlig muligt at omsætte i en lokal dansk kontekst. Et andet forhold som han kommer hurtigt omkring er implementering, som i nogle af de projekter han omtaler, er reduceret til ”jeg instruerede medarbejderne i at …”. (Hvad bestod instruksen i øvrigt i? Var det nok? Ingen udfordringer?) Men bortset fra det en spændende bog med mange gode pointer og input. Vidste du f.eks. at vi lyver mindre, når vi kommunikerer via sms? Køb bogen

Jeg havde egentlig planer om, at sommerferien skulle anvendes til at udbygge det ”forspring”, som jeg har haft i dette læse-projekt: At jeg i løbet af ferien ville få læst et par bøger om ugen. Mindst. Men i stedet skete der det, at et bog-projekt fik overtaget. Så dels har jeg skrevet meget. Og dels har den læsning, som jeg trods alt og bestemt har været igennem, været meget kilde-søgning og ”pluk-læsning”. Så i stedet er forspringet skrumpet. Men jeg er nu (primo august) så småt ved at komme tilbage på sporet…

change by design#33: ”Change by design” af Tim Brown ☆☆☆☆☆
En genlæsning af IDEO’s CEO, Tim Brown’s fremragende bog om design, design tænkning m.v. Selvom den er fra 2009 er det fortsat en fornøjelse at læse den. Den er fyldt med gode historier og imponerende cases samtidig med at den får sat tilgang, begreber, metoder, modeller og værktøjer på plads på en forståelig og inspirerende måde. En enkelt anke: Brown forklarer i indledningen, at gode mennesker har sagt til ham, at en god bog har ”a proper table of content”. Til dét siger/skriver Brown, at visualisering er endnu stærkere (og han kommer flere steder i bogen tilbage til vigtigheden af at visualisere processer, ideer etc.) og derfor er bogens disposition og indhold illustreret på indersiden af omslaget. Men bortset fra det, er det ikke nogen ”visuel bog”. Faktisk er der blot fire figurer fordelt på bogens 264 sider. Det ændrer dog ikke på, at det er en god bog! Køb bogen

focus#34: ”Focus” af Daniel Goleman ☆☆
I dette ”læseprojekt” er det i vid udstrækning lykkedes mig primært at udvælge gode bøger. Det er en tradition der blev brudt med denne bog. Nogle gange sidder man med en bog, hvor man føler at der bliver brugt alt, alt for mange ord på noget der kunne siges meget kortere og meget mere præcist. Sådan en bog er ”Focus”. Og det er dels overraskende, dels paradoksalt. Overraskende fordi er en stor tænker og forfatter – han har blandt andet skrevet “Emotional Intelligence”. Og paradoksalt fordi denne bog om at fokusere simpelthen mangler … fokus. Køb bogen

facilitering#35: ”Facilitering” af Ib Ravn ☆☆☆☆
Har tidligere pluk-læst i denne bog om facilitering – fordi det er en disciplin, som jeg har brug for. Og fordi det utvivlsomt er sundt at minde sig selv om, hvad der gør en god facilitator. Hvordan man i f.eks. møder eller workshops håndterer forskellige situationer. Og så videre. Ib Ravns bog er vel et stykke hen ad vejen en klassiker. Og der er mange meget konkrete bud, metoder, ideer, regler, som man umiddelbart kan omsætte til handling. Der kommer også en dosis teori. Og personligt gik jeg noget død i kapitlet om ”procestænkning og guidet social evolution”. Men er du eller er du på vej til at blive facilitator, er dennne bog nok svær at komme udenom. Køb bogen

purple-goldfish#36: ”Purple Goldfish” af Stan Phelps ☆☆
”12 ways to sin customers & influence word of mouth” – sådan skriver Phelps et eller andet sted i bogen. Men det bliver bare en af den slags bøger, hvor man tænker, at den har man på en eller anden måde læst før. Der er for lidt nyt. Eller også drukner det i en “kreativ” opsætning af teksten med citater, indrykning og et hav af andre former for typograferinger. Træls bog. På godt jysk…

bare-det-holder#37: ”Bare det holder min tid ud” af Michael Valentin ☆☆☆☆
Jeg holder meget af korte bøger. Og jeg har respekt for forfattere, der formår at skære ind til benet, koncentrere budskabet og springe alle mellemregningerne over. Det betyder, at man nødvendigvis må prioritere forenkling på bekostning af nuancer. Men sidder som læser tilbage med en fornemmelse af, at man har forstået emnet, budskabet og pointen, gør det ikke noget. Tværtimod. ”Bare det holder min tid ud” af Michael Valentin, der er direktør for Akademikernes A-kasse, er sådan en bog. Michael trækker hurtigt nogle linier op så man forstår noget om fagbevægelsen i for-, nu- og fremtid. Og han lægger ikke fingre imellem samtidig med at bogen er skrevet med et kærligt glimt i øjet. Kender man Michael, mærker man, at hans personlighed på den måde er kommet til udtryk i bogen. Det er en bog med 14 år på bagen. Men det er en fin bog. Der er muligvis sket et og andet i mellemtiden, men fagforeninger og mange andre tager ikke skade af at læse eller genlæse bogen. Der i øvrigt, har jeg læst mig til, ikke var lige populær i alle hjørner af fagbevægelsen. Dét kan jo være en tegn om, at så bør man læse bogen. Og gør man det kan man f.eks. på side 77 læse: ”De eneste der taler om nedbør, er meteorologerne. Alle andre mennesker taler om regn eller sne. Politikerne taler om velfærd, mens alle andre taler om ventelister eller pasningsgaranti.” 😉 Køb bogen

kvorning#38: ”Bliv set – hørt – husket“ af Berrit Kvorning ☆☆☆
Skuespilleren Berrit Kvorning har skrevet en praktisk orienteret håndbog til såvel den erfarne foredragsholder, som den der skal holde en tale til onkel Kurts runde fødselsdag. I sagens natur er jeg meget optaget af hvad der virker og ikke virker for en foredragsholder. Hvad man skal huske på og aldrig må glemme. Og hvordan man håndterer de forskellige udfordringer der er forbundet med at ”optræde” for andre mennesker, formidle viden, underholde (i en eller anden udstrækning) og påvirke mennesker i retning af at gøre ting på en anden måde. Jeg fik noget ud af Berrit Kvornings bog. Nogle ting vidste jeg (heldigvis) godt. Andre ting er jeg måske lidt uenige i – fordi jeg har erfaret at det ikke virker for mig. Men adskillige ting var enten helt nye, sat ind i en ny sammenhæng eller også havde jeg brug for at blive mindet om dem igen og igen. God bog. Køb den

be-our-guest#38: ”Be Our Guest” af Theodore Kinni ☆☆☆☆
Her er Disneys opskrift på hvad der foregår i bl.a. Disney-parkerne. Hvordan man får mange til at trække i samme retning. Og hvordan man håndterer fejl (for selv Disney begår fejl…). Selvom der næsten 100% er tale om Disney eksempler og cases er det en inspirerende bog, som den serviceorienterede virksomhed kun kan blive klogere af. Køb den