Kursusforløb i offentlig servicedesign

Der er noget, der ikke helt passer sammen. På den ene side stiger borgernes forventninger til kvaliteten af den offentlige service. På den anden side finder man en presset offentlig virkelighed med færre ressourcer.

Resultatet er det, som Mandag Morgen – under overskriften “Servicedesign skal redde den offentlige sektor – kaldte kommuners, regioners og statens kamp med at “omstille den offentlige sektor til velfærdssamfundets nye grundvilkår: mere service for færre penge.“

Samme artikel peger på behovet for, at den offentlige sektor nytænker sig selv. Og på potentialerne i servicedesign, som karakteriseres som ”enorme”, fordi der er tale om en disciplin med nogle meget konkrete værktøjer, der er anvendelige selv i forbindelse med komplekse problemstillinger.

Artiklen i Mandag Morgen er fra 2011. Det er i sig selv ikke noget problem – servicedesign er fortsat en meget anvendelig og relevant metode. Problemet er, at der ikke er sket alverden siden: Den offentlige sektor har ikke for alvor taget disciplinen til sig eller er begyndt at anvende den. Det er der sikkert flere forskellige forklaringer på. Manglende kendskab til og forståelse for servicedesign er nok et par af dem.

”Masser af viden skarpt formidlet, og fede metoder trænet igen og igen…”
– Helene Bruhn Schvartzman,  Aarhus Kommune

Med afsæt i hhv. en dyb indsigt i de muligheder der er forbundet med servicedesign, en overbevisning om at ikke mindst den offentlige sektor har brug for servicedesign samt en oplevelse af at mange er interesseret i disciplinen og gerne vil vide mere, har Service Design Institute udviklet Danmarks første kursusforløb i servicedesign rettet mod den offentlige sektor.

Der er tale om et meget praktisk og kreativt orienteret forløb, hvor målsætningen er, at deltagerne får indsigt i grundlæggende servicedesign principper og metoder. Samtidig med at der er mulighed for at afprøve metoder og værktøjer på konkrete cases og problemstillinger fra deltagernes hverdag. Der er kun i begrænset omfang tale om “envejs-undervisning”. I stedet bliver deltagerne aktiveret i øvelser, opgaver og workshops.

Vi uddanner hverken designere eller servicedesignere. Men vi hjælper deltagerne til at tænke som designere. Målsætningen er at gøre deltagerne i stand til at håndtere og projektlede servicedesignforløb.

Desuden er målsætningen at deltagerne i deres hverdag aldrig nogensinde igen bliver irriteret over et problem uden at forsøge at løse det!

Kursusforløbet udbydes primært som lukkede “pakkeforløb”, hvor forløbet tilrettelægges og tilpasses specifikt i forhold til de særlige ønsker og udfordringer, som den enkelte kommune, organisation m.v. har. Og forløbet findes i flere udgaver: Både som meget komprimerede forløb og i mere “ambitiøse” udgaver.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Dét siger deltagerne…

Mette Haarup,
Randers Bibliotek:

”Uddannelsen i servicedesign har virkelig været en øjenåbner for mig. Komplekst og alligevel så simpelt og ligetil.  Bevidstheden om at tænke den gode kunderejse ind i enhver servicefunktion giver virkelig god mening. Der er mange steps i en kunderejse, når den bliver pillet fra hinanden og analyseret. Rigtig meget kan forbedres – også i backstage arbejdet, som kunden jo umiddelbart er ligeglad med, men som alligevel har stor betydning for den oplevede service i  sidste ende. Randers Bibliotek er nu klar til at arbejde videre med servicedesign.”

Trine Petersen,
Holstebro Kommune:

”På kurset i offentlig servicedesign har jeg opdaget, at servicedesign er ”the missing link” mellem virksomhedens ønske om at give god service og kundernes reelle behov for god service. Alt for ofte bruger vi som virksomhed vores mavefornemmelse til at gætte os frem til hvad kunderne vil have og bruger vores kræfter på at give dem det, vi mener de vil have – med en vis risiko for at ramme forkert og bruge kræfterne ineffektivt. Med servicedesign som metode bliver man i stand til faktisk at finde frem til, hvad det præcist er kunderne har behov for – OG bruge den viden til at udvikle en service, der kan leve op til deres behov. Samtidig bliver man i stand til at være mere effektiv, fordi kræfterne bruges på det helt rigtige – hverken mere eller mindre.”

Helene Bruhn Schwartzman,
Aarhus Kommune:

”Service Design Institute tilbyder både et mindset og et redskabsskur. Masser af viden skarpt formidlet, og fede metoder trænet igen og igen via nøje tilpassede øvebaner med blik for faglighed og kontekst, kombineret med frækhed til at ruske op i fastlåste vaner og konsekvent fokus på brugeren – lige hvad vi har brug for i bibliotekerne.”

Inge Kring,
Silkeborg Kommune:

”Kurset var en konstant praktisk afprøvning af de vidt forskellige og inspirerende metoder og processer, som servicedesign-værktøjskassen udgør. Dvs. praksislæring i bedste forstand. Vi blev holdt til ilden og jeg er særligt optaget af, hvorledes værktøjerne hjalp os til at få hurtigt fælles fokus og komme i handlingsmode. Vi var seks afsted: fire medarbejdere og to ledere. Det kan stærkt anbefales, kan vi mærke, –  nu hvor vi er i gang med at massere tankesæt og metoder ind i organisationen. Alt i alt et veltilrettelagt forløb med god progressivitet og tilpas afveksling mellem inspirerende oplæg og hands-on øvelser.”

Gratis download

Her kan du bl.a. se video og downloade artikler, præsentationer, indholdsfortegnelser og gratis kapitler.

Betingelser

Det kræver blot, at du indtaster navn og email-adresse. Dermed accepterer du også at modtage et nyhedsbrev, der udsendes med ujævne mellemrum. (Du kan naturligvis til enhver tid framelde dig igen.) Derefter er der gratis adgang.

© Rettighederne til alle materialer tilhører Søren Bechmann og evt. de involverede forlag.

Materialerne må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må materialerne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Få et GRATIS kapitel af “Servicedesign”

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev ved at udfylde boksen til venstre, får du straks adgang til første kapitel af “Service- design”. Desuden kan du se indholdsfortegnelsen og læse bogens forord.