Åbent kursus i servicedesign

backed by SDN

Service Design Institute har, med stor succes, gennemført en længere række lukkede kursusforløb i servicedesign. Nu udbydes  åbne kursusforløb i servicedesign – det første løb af stabelen i foråret 2016. Vi uddanner ikke service-designere. Men vi hjælper dig til at forstå tilgangen, tænke som en designer og projektlede servicedesignforløb.

Serviceydelser udgør en større andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer omfanget og karakteren af eksisterende serviceydelser samtidig med at ny teknologi muliggør helt nye ydelser. Desuden efterspørges bedre serviceydelser og -oplevelser. Der er med andre ord tale om et fornyet fokus på service. Og der er brug for en fornyet tilgang til service. Derfor udbydes nu det første åbne kursusforløb i servicedesign.

Hvad får du med hjem?
Der er tale om et praktisk orienteret forløb med en kombination af oplæg, øvelser og afprøvning af metoder i praksis: Alle vil komme til at arbejde med en gennemgående case som modeller, metoder og værktøjer afprøves på.

Indhold
Forløbet er sammensat af tre moduler fordelt på fem undervisningsdageI forløbet kommer du til at arbejde med bl.a. servicebegrebet, serviceydelsens natur, design thinking, design modeller, kreative metoder og brugerrejser. Og du kommer til at arbejde med at kortlægge, designe, prototype og implementere serviceydelser.

Modul 1
Udover en generel introduktion til servicedesign fokuserer modul 1 på ”Discover”: indsigt og analyse. Indsigt i og afdækning af kundeønsker, -behov og -adfærd er i et vigtigt element i forbindelse med design af serviceydelser. Men det er også en udfordring. Fordi det kan være vanskeligt at anvende research til at afklare, hvilke ønsker og forventninger kunder har til fremtidige serviceydelser.

Modul 2
Modul 2 fokuserer på ”Design”: ide-generering, -udvikling og konceptualisering. At omsætte observationer og konklusioner til konkrete idéer og koncepter, kan være en kritisk fase i servicedesign-procesen. Ikke mindst når processerne sker iterativt og skifter fra problemformulering til idé-generering og tilbage igen. Men dynamikken er en central drivkraft i den kreative proces.

Modul 3
Modul 3 fokuserer på ”Deploy”: implementering, forandring og evaluering. Det er ikke nyt, at forandringsfasen — skridtet fra design over prototype og test til drift — ofte hører til blandt de allerstørste udfordringer. Det er også grunden til, at fasen i virkeligheden er spredt ud over hele kursusforløbet.

”Online spor”
Du vil også få adgang til et online spor med supplerende materialer, videooplæg m.m. Så har du en interesseret chef eller en nysgerrig kollega, kan de også få adgang og følge med i, hvad du er igennem på kursusforløbet. På den måde styrkes  forbindelsen til dagligdagen – samtidig med at din læring stimuleres yderligere.

Undervisere

Der er tre gennemgående undervisere på kurset:

     

Mette Mikkelsen, designer og adjungeret professor ved Designskolen Kolding, hvor hun tidligere har fungeret som udviklingschef og prorektor.

Søren Bechmann, grundlægger af Service Design Institute og forfatter til en række bøger om service, servicedesign og kunderejsen.

Frank Høedtgrafisk facilitator med en baggrund fra bl.a. LEGO og reklamebranchen.

Desuden indgår en række forskellige gæsteundervisere.

Se nogle af gæsteunderviserne her.

Kursusforløbet udbydes af Service Design Institute.

Deltagerprofil
Forløbet henvender sig både til dig der aldrig har hørt om servicedesign før – og til dig, der tidligere har snuset til disciplinen. Hvis servicedesign er helt nyt for dig, vil du forud for første modul modtage nogle artikler m.v., der introducerer dig til servicedesign.

Praktik

Der afvikles både kurser i København og Aarhus.

København
Næste kursus afvikles i foråret 2018: Kursusstart den 30. januar og efterfølgende undervisning den 27. februar, 20. marts, 17. april og 15. maj. Alle dage kl. 9:00 – 16:00.

Aarhus
Næste kursus afvikles i foråret 2018: Kursusstart den 31. januar og efterfølgende undervisning den 28. februar, 21. marts, 18. april og den 16. maj. Alle dage kl. 9:00 – 16:00.

Pris
Deltagergebyret er kr. 17.500 ekskl. moms – inkl. litteratur og træningsmaterialer. Kontakt os for priser ved flere deltagere fra samme organisation.

Yderligere info
Kursusbeskrivelse (.pdf)

Tilmelding
Mail

Særligt for case-virksomheden
Læs mere

…meget praktiske og kreativt orienterede forløb.

Andre kursusforløb

Kunderejse kursus

Uanset om en virksomhed er bevidst om det eller ej, sendes virksomhedens kunder på en rejse hver eneste dag. Og er rejsen ikke designet, designer den sig selv – med en betydelig risiko for, at turen hverken bliver appetitlig for kunden, til at kontrollere for virksomheden eller i overenstemmelse med dét virksomheden vil stå for.

Dette kunderejse-kursus beskæftiger sig med at identificere den eksisterende rejse og alle involverede touchpoints – før, under og efter. Men hovedvægten er lagt på design af den fremadrettede rejse, så den bliver attraktiv for kunden, effektiv for virksomheden og anderledes i forhold til evt. konkurrenter.

Kontakt Service Design Institute for mere information

Servicedesign i den offentlige sektor

Der er noget, der ikke helt passer sammen. På den ene side stiger borgernes forventninger til kvaliteten af den offentlige service. På den anden side finder man en presset offentlig virkelighed med færre ressourcer.

Blandt andet derfor er der brug for en ny tilgang. Det har fået Service Design Institute til at udvikle Danmarks første kursusforløb i servicedesign rettet mod den offentlige sektor. Indtil videre har forløbet været afviklet i otte forskellige sammenhænge.

Vi uddanner hverken designere eller servicedesignere. Men vi hjælper deltagerne til at tænke som designere. Målsætningen er at gøre deltagerne i stand til at håndtere og projektlede servicedesignforløb.

Gå til særlig side om dette forløb

Dét siger deltagerne…

Lone Engel Westphal,
Herning Bibliotekerne:

“Samarbejdet med Søren Bechmann omkring udviklingen og gennemførelsen af forløbet “Uddannelse i offentlig servicedesign“ for folkebiblioteker i centralbiblioteksområde Midtjylland har på alle måder være en fornøjelse og meget succesfuldt. Søren har været en professionel samarbejdspartner, udvikler og underviser med et klart mål og budskab, som har bundet uddannelsesforløbet sammen og givet stort udbytte til deltagerne. Desuden har jeg oplevet en vilje til at lykkes med forløbet men også med den enkelte deltagers læring, som ligger ud over det sædvanlige, og Søren har gået meget langt for at understøtte deltagernes individuelle læringsforløb og arbejde med servicedesign. Derfor kan jeg varmt anbefale Søren Bechmann som samarbejdspartner og underviser såvel som resultatet af vores samarbejde.“

Anne Vest Hansen,
Statsbiblioteket:

”I Projekt Attraktiv Kundeservice – et læringsprojekt på tværs af biblioteker – har Søren været tilknyttet som konsulent og faciliteret en række workshops. Søren har været en stor inspirationskilde og læremester i servicedesign som tilgang til nytænkning af kundeservice på bibliotekerne. Han har givet os et nyt blik på egen praksis, været både provokerende og kærlig sparringspartner, og givet os nogle stærkt inspirerende udviklingsværktøjer.”

Anne Bladt,
Helsingør Biblioteker:

”Vi igennem et halvt år samarbejdet med Søren Bechmann og Service Design Institute. Det har været en fornøjelse. Søren er en utrolig sympatisk og samtidig en meget professionel samarbejdspartner, der ikke er bange for at sige sin mening. Det har haft stor betydning for de resultater vi har skabt i projektet, at Søren på en og samme tid formår at være fleksibel og samtidig ikke giver køb på fagligheden.”

Marianne B. Lauritsen,
CIMT region Hovedstaden: 

”Det var et super inspirerende uddannelsesforløb, som talte lige ind i det jeg havde brug for. Der var tale om en rigtig god og forståelig formidling fra underviserne. God vekslen mellem forelæsning/teori og hands on/øvelser. God værktøjskasse i form af konkrete metoder og øvelser der nemt kan anvendes i egen organisation. Fantastiske og meget inspirerende gæsteforelæsere. Og en behagelig stemning på kurset – initieret af underviserne. Helt overordnet er det et af de bedste kurser jeg nogensinde har været på. Alt for ofte er man kommet tilbage fra kurser med gode intentioner om at bruge det man har lært i egen organisation, for blot at erfare at det strander, fordi teorierne viser sig ikke at være operationelt  anvendelige eller alt for ressourcekrævende. Med servicedesign er det nemt at starte i det små og raffinere hen ad vejen med en dejlig lavpraktisk og brugervenlig tilgang.”

Mette Lund Petersen,
FurnX: 

”Kurset var meget praksisnært, med blanding af teori og case-arbejde i grupper. Det gav rigtig meget læring for pengene, og endda et spændende netværk oven i hatten. Det var meget positivt.”

Gratis download

Her kan du bl.a. se video og downloade artikler, præsentationer, indholdsfortegnelser og gratis kapitler.

Betingelser

Det kræver blot, at du indtaster navn og email-adresse. Dermed accepterer du også at modtage et nyhedsbrev, der udsendes med ujævne mellemrum. (Du kan naturligvis til enhver tid framelde dig igen.) Derefter er der gratis adgang.

© Rettighederne til alle materialer tilhører Søren Bechmann og evt. de involverede forlag.

Materialerne må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må materialerne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Få et GRATIS kapitel af “Servicedesign”

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev ved at udfylde boksen til venstre, får du straks adgang til første kapitel af “Service- design”. Desuden kan du se indholdsfortegnelsen og læse bogens forord.